Splošni prodajni pogoji

Pogoji poslovanja 
 

Preambula 

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vso prodajo na spletnem mestu Truffes-vip.com.

Spletno mesto https://truffes-vip.com je storitev: 

 • DELPIT NEGOCE
 • nahaja 2 slepa ulica Truffières, 24570 Condat Sur Vézère
 • URL spletnega mesta: https://truffes-vip.com
 • e-naslov: contact@truffes-vip.com
 • telefon: 05 64 49 00 11

Spletno mesto Truffes-Vip.com prodaja naslednje izdelke: Izdelki iz tartufov, škatle, oljčno olje, vino, paštete, sol itd.

Kupec izjavlja, da je pred oddajo naročila prebral in sprejel splošne prodajne pogoje. Potrditev naročila torej pomeni sprejetje splošnih prodajnih pogojev.

Člen 1 - Načela

Ti splošni pogoji izražajo vse obveznosti strank. V tem smislu se šteje, da jih kupec sprejme brez pridržka.

Ti splošni prodajni pogoji veljajo za izključitev vseh drugih pogojev, zlasti tistih, ki veljajo za prodajo v trgovinah ali prek drugih distribucijskih in tržnih poti.

Dostopni so na spletnem mestu Truffes-vip.com in bodo, kjer je to primerno, prevladali nad katero koli drugo različico ali katerim koli drugim nasprotujočim si dokumentom.

Prodajalec in kupec se strinjata, da ti splošni pogoji izključno urejajo njuno razmerje. Prodajalec si pridržuje pravico, da občasno spremeni svoje splošne pogoje. Veljali bodo takoj, ko bodo objavljeni na spletu.

Če ne bi obstajal pogoj prodaje, bi se štelo, da ga urejajo veljavne prakse na področju prodaje na daljavo, katerih podjetja imajo sedež v Franciji.

Ti splošni prodajni pogoji veljajo do 31

2. člen - Vsebina

Namen teh splošnih pogojev je opredeliti pravice in obveznosti strank v okviru spletne prodaje blaga, ki ga prodajalec ponudi kupcu, s spletnega mesta Truffes-vip.com.

Ti pogoji veljajo samo za nakupe, opravljene na spletnem mestu [Ime spletnega mesta] in dostavljene izključno v celinski Franciji ali na Korziki. Za vsako dostavo v francoskih čezmorskih departmajih in ozemljih ali v tujini pošljite sporočilo na naslednji e-poštni naslov: contact@truffes-vip.com

Ti nakupi zadevajo naslednje izdelke: Izdelki iz tartufov, škatel, oljčnih olj, vina, paštet, soli itd.

3. člen - Predpogodbene informacije

Kupec potrjuje, da je bil pred oddajo naročila in sklenitvijo pogodbe na berljiv in razumljiv način obveščen o teh splošnih prodajnih pogojih in vseh informacijah iz člena L. 221- 5 potrošniškega zakonika.

Kupcu so na jasen in razumljiv način poslani naslednji podatki:

- bistvene značilnosti nepremičnine;

- ceno blaga in / ali način izračuna cene 

- in, če je primerno, vse dodatne stroške prevoza, dostave ali poštnine in vse druge morebitne plačljive stroške.

- če pogodba ni takoj izvršena, datum ali rok, ko se prodajalec zaveže, da bo blago dostavil, ne glede na njegovo ceno;

- informacije v zvezi z identiteto prodajalca, njegovimi poštnimi, telefonskimi in elektronskimi kontaktnimi podatki ter njegovimi dejavnostmi, ki se nanašajo na pravna jamstva, funkcionalnost digitalne vsebine in, če je primerno, njeno interoperabilnost, obstoj ter pogoji izvajanja jamstev in drugih pogodbenih pogojev.

4. člen - Ukaz

Kupec ima možnost oddaje naročila prek spleta, iz spletnega kataloga in s pomočjo obrazca, ki se tam pojavi, za kateri koli izdelek, v okviru razpoložljivih zalog.

Kupec bo obveščen o morebitni nedostopnosti izdelka ali naročenega blaga.

Za potrditev naročila mora kupec s klikom na navedeno mesto sprejeti te splošne pogoje. Izbrati bo moral tudi naslov in način dostave ter na koncu potrditi način plačila.

Prodaja se bo štela za dokončno:

- po tem, ko kupec po elektronski pošti pošlje potrdilo o sprejemu naročila s strani prodajalca;

- in po tem, ko prodajalec prejme celotno ceno.

Vsako naročilo pomeni sprejetje cen in opisov izdelkov, ki so na voljo za prodajo. Vsak spor v zvezi s to točko se bo zgodil v okviru možne zamenjave in spodaj navedenih jamstev.

V nekaterih primerih, vključno z neplačilom, napačnim naslovom ali drugo težavo na kupčevem računu, si prodajalec pridržuje pravico, da blokira naročilo kupca, dokler težava ni odpravljena.

Za vsa vprašanja v zvezi z nadaljnjim naročilom mora kupec poklicati naslednjo telefonsko številko: 05 64 49 00 11 (stroški krajevnega klica), v naslednjih dneh in urah: od ponedeljka do petka 10: 00 / 12 00 in 14: 00/17: 00 po e-pošti ali pošljite e-pošto prodajalcu na naslednji e-poštni naslov: contact@truffes-vip.com

5. člen - Elektronski podpis

Spletna dobava številke kupčeve kreditne kartice in dokončna potrditev naročila bosta dokaz kupčevega soglasja:

- plačilo zapadlih zneskov po naročilnici,

- podpis in izrecno sprejetje vseh izvedenih operacij.

V primeru goljufive uporabe bančne kartice je kupec vabljen, da takoj, ko je zaznana ta uporaba, stopi v stik s prodajalcem na naslednjo telefonsko številko: 05 64 49 00 11

6. člen - Potrditev naročila

Prodajalec kupcu pošlje kopijo pogodbe po elektronski pošti.

7. člen - Dokazilo o transakciji

Računalniški registri, ki se hranijo v računalniških sistemih prodajalca pod razumnimi varnostnimi pogoji, se bodo šteli kot dokazilo o komunikaciji, naročilih in plačilih med strankama. Arhiviranje naročil in računov se izvaja na zanesljivem in trajnem nosilcu podatkov, ki ga je mogoče predložiti v dokaz.

8. člen - Informacije o izdelku

Izdelki, ki jih urejajo ti splošni pogoji, so tisti, ki se pojavijo na spletnem mestu prodajalca in so označeni kot prodani in poslani s strani prodajalca. Na voljo so v mejah razpoložljivih zalog.

Izdelki so opisani in predstavljeni z največjo možno natančnostjo. Če pa so se v tej predstavitvi lahko pojavile napake ali opustitve, prodajalec ne more biti odgovoren.

Fotografije izdelkov niso pogodbene.

9. člen - Cena

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje cene, vendar se zaveže, da bo uporabil veljavne cene, navedene v času naročila, odvisno od razpoložljivosti na ta datum.

Cene so v evrih. Ne upoštevajo stroškov dostave, ki so dodatno zaračunani in navedeni pred potrditvijo naročila. Cene upoštevajo DDV, ki velja na dan naročila, in vsaka sprememba veljavne stopnje DDV se bo samodejno odrazila v ceni izdelkov v spletni trgovini. 

Če bi se ustvaril ali spremenil eden ali več davkov ali prispevkov, zlasti okoljskih, navzgor ali navzdol, bi se ta sprememba lahko odrazila v prodajni ceni izdelkov.

10. člen - Način plačila

Gre za naročilo z obveznostjo plačila, kar pomeni, da oddaja naročila pomeni plačilo s strani kupca.

Za plačilo naročila ima kupec na izbiro vse načine plačila, ki mu jih da na voljo prodajalec in jih navede na spletnem mestu prodajalca. Kupec prodajalcu jamči, da ima potrebna pooblastila za uporabo načina plačila, ki ga je izbral pri potrjevanju obrazca za naročilo. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru zavrnitve odobritve plačila s kreditno kartico uradno pooblaščenih organov ali v primeru neplačila začasno ustavi upravljanje naročil in dostavo. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne dostavo ali izpolni naročilo kupca, ki predhodno ni v celoti ali delno plačal ali s katerim se vodi plačilni spor. . 

 • Plačilo cene se izvrši v celoti na dan naročila v skladu z naslednjimi pogoji:

s plačilno kartico prek paypala ali z bančnim nakazilom.

11. člen - Razpoložljivost izdelka - Vračilo kupnine - Rešitev

Razen v primerih višje sile ali v obdobjih zaprtja spletne trgovine, ki bodo jasno objavljeni na domači strani spletnega mesta, bodo časi pošiljanja v mejah razpoložljivih zalog navedeni spodaj. Časi pošiljanja tečejo od datuma registracije naročila, navedenega na potrditvenem sporočilu.

Za dostave v celinski Franciji in na Korziki je rok 5 dni od dneva, ki sledi dnevu, ko je kupec oddal naročilo, v skladu s pogoji, ki jih je kupec izbral pri izbiri dostave pri spletnem naročilu, prek modula boxtal. Rok bo najkasneje 30 delovnih dni po sklenitvi pogodbe.

Za dostavo v čezmorske departmaje in ozemlja ali v drugo državo bodo pogoji za dostavo kupcu določeni za vsak primer posebej.

V primeru neizpolnjevanja dogovorjenega datuma ali roka dobave mora kupec prodajalcu pred prekinitvijo pogodbe naročiti, da jo izvede v razumnem dodatnem roku.

Če pogodba ob izteku tega novega obdobja ne izpolni pogojev, lahko kupec prosto odpove pogodbo.

Kupec mora te zaporedne formalnosti opraviti s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu ali pisno na drugem trajnem nosilcu podatkov.

Šteje se, da je pogodba prekinjena, ko prodajalec prejme pismo ali pisno obvestilo o tej odpovedi, razen če je strokovnjak v tem času nastopil.

Kupec pa lahko pogodbo takoj odpove, če zgoraj navedeni datumi ali roki predstavljajo zanj bistveni pogoj pogodbe.

V tem primeru mora prodajalec kupcu povrniti vse plačane zneske ob odpovedi pogodbe najpozneje v 14 dneh od datuma prekinitve pogodbe.

V primeru nedosegljivosti naročenega izdelka bo kupec o tem obveščen v najkrajšem možnem času in bo imel možnost preklicati svoje naročilo. Kupec bo nato lahko izbiral, ali bo zahteval vračilo vplačanih zneskov najpozneje v 14 dneh po plačilu ali zamenjavo izdelka.

12. člen - Pogoji dostave

Dostava pomeni prenos fizične posesti ali nadzora blaga na potrošnika. Naročeni izdelki so dostavljeni v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in časom.

Izdelki se dostavijo na naslov, ki ga kupec navede na obrazcu za naročilo, kupec mora zagotoviti njegovo točnost. Vsak paket, ki je bil prodajalcu vrnjen zaradi napačnega ali nepopolnega naslova za dostavo, bo znova poslan na stroške kupca. Kupec lahko na njegovo zahtevo pošlje račun na naslov za izstavitev računa in ne na naslov za dostavo z validacijo možnosti, predvidene v ta namen, na obrazcu za naročilo.

Če je kupec na dan dostave odsoten, dostavljalec v poštnem nabiralniku pusti klicno kartico, ki bo omogočila prevzem paketa iz kraja in v navedenem obdobju.

Če je ob dostavi originalna embalaža poškodovana, strgana, odprta, mora kupec nato preveriti stanje predmetov. Če so poškodovani, mora kupec paket popolnoma zavrniti in na dobavnici zabeležiti rezervacijo (paket zavrnjen, ker je odprt ali poškodovan).

Kupec mora na dobavnici in v obliki lastnoročno napisanih rezerv s podpisom navesti morebitne nepravilnosti v zvezi z dostavo (škoda, manjkajoči izdelki v primerjavi z dobavnico, poškodovan paket, pokvarjeni izdelki itd.).

Šteje se, da je bilo to preverjanje izvedeno, ko kupec ali oseba, ki jo pooblasti, podpiše dobavnico.

Kupec mora nato s priporočeno pošto potrditi te rezervacije prevozniku najkasneje v roku dveh delovnih dni od prejema artikla in kopijo tega pisma poslati po faksu ali navadni pošti prodajalcu na naslov, naveden v omembah. zakonske pravice spletnega mesta.

Če je treba izdelke vrniti prodajalcu, morajo biti predmet zahteve za vračilo prodajalcu v 14 dneh od dostave. Pritožbe po tem roku ni mogoče sprejeti. Vračilo izdelkov je dovoljeno le za izdelke v prvotnem stanju (embalaža, dodatki, navodila itd.).

13. člen - Napake pri dostavi

Kupec mora s prodajalcem na isti dan dobave ali najpozneje prvi delovni dan po dobavi oblikovati kakršno koli trditev o napaki dostave in / ali neskladnosti izdelkov v naravi ali kakovosti v primerjavi z podrobnosti na naročilnici. Vsaka pritožba, oblikovana po tem roku, bo zavrnjena.

Zahtevek se lahko vloži po izbiri kupca:

- telefonska številka: 05 64 49 00 11

- e-poštni naslov: contact@truffes-vip.com

Kakršne koli pritožbe, ki ni bila vložena v skladu z zgoraj določenimi pravili in v rokih, ni mogoče upoštevati in bo prodajalca oprostilo odgovornosti do kupca.

Po prejemu pritožbe bo prodajalec dodelil menjalno številko za zadevne izdelke in jo kupcu sporočil po elektronski pošti. Izmenjava izdelka se lahko izvede šele po dodelitvi menjalne številke.

V primeru napake pri dostavi ali zamenjavi je treba vsak izdelek, ki ga je treba zamenjati ali povrniti, prodajalcu v celoti in v originalni embalaži vrniti registrirani Colissimo na naslednji naslov: DELPIT NEGOCE, 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère 

Za stroške vračila je odgovoren prodajalec.

14. člen - Garancija izdelka

Pravno jamstvo skladnosti in pravno jamstvo pred skritimi napakami

Truffes-Vip.com zagotavlja skladnost blaga s pogodbo, tako da kupec lahko vloži zahtevo v skladu s pravnim jamstvom o skladnosti iz členov L. 217-4 in naslednjih Potrošniškega zakonika ali garancija proti napakam na prodanem predmetu v smislu členov 1641 in naslednjih civilnega zakonika. V primeru izvajanja pravnega jamstva o skladnosti je treba opozoriti, da:

- kupec ima na voljo 2 leti od dobave blaga, da ukrepa;

- kupec lahko izbira med popravilom ali zamenjavo blaga ob upoštevanju stroškovnih pogojev iz člena L. 217-17 potrošniškega zakonika;

- kupcu ni treba predložiti dokazila o neskladnosti blaga v 24 mesecih v primeru novega blaga po dobavi blaga.

Poleg tega je treba opozoriti, da:

- pravno jamstvo skladnosti velja neodvisno od spodaj navedenega komercialnega jamstva;

- kupec se lahko odloči za izvedbo zavarovanja pred skritimi napakami prodane stvari v smislu člena 1641 civilnega zakonika. V tem primeru lahko izbira med sklepom prodaje ali znižanjem cene v skladu s 1644. členom civilnega zakonika.

15. člen - Pravica do odstopa 

Uporaba pravice do odstopa

V skladu z določbami Potrošniškega kodeksa ima kupec 14 dni od datuma dostave svojega naročila, da vrne kateri koli izdelek, ki mu ne ustreza, in zahteva zamenjavo ali vračilo denarja brez kazni, z izjemo stroškov vračila, za katere ostaja odgovornost kupca.

Vračila morajo biti v prvotnem stanju in popolna (embalaža, dodatki, navodila itd.), Neodprte pločevinke ali kozarci, ki omogočajo njihovo ponovno trženje v novem stanju, skupaj z računom za nakup.

Poškodovanih, umazanih ali nepopolnih izdelkov ne vzamemo nazaj.

Pravico do odstopa je mogoče uveljaviti na spletu z uporabo obrazca za umik, ki je na voljo na tej spletni strani. V tem primeru bo kupcu takoj sporočeno potrdilo o prejemu na trajnem nosilcu podatkov. Sprejet je kakršen koli drug način izjave o odstopu. Biti mora nedvoumen in izražati željo po umiku.

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe v zgoraj navedenem roku se povrne cena kupljenih izdelkov in stroški dostave.

Za stroške vračila je odgovoren kupec.

Zamenjava (odvisno od razpoložljivosti) ali vračilo bo opravljeno v 5 dneh in najpozneje v 14 dneh po tem, ko prodajalec vrne izdelke, ki jih kupec vrne v roku zgoraj določenih pogojev.

izjeme 

V skladu s členom L221-28 potrošniškega zakonika pravice do odstopa ni mogoče uveljaviti za pogodbe:
- dobava blaga, katerega cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katere strokovnjak ne more vplivati ​​in se bodo verjetno pojavila med odstopnim obdobjem;

- dobava blaga po naročilu ali jasno prilagojena;

- dobava blaga, ki bi lahko hitro poslabšala ali potekla;
- dobava blaga, ki ga je potrošnik po dobavi odpečatil in ga zaradi higiene ali varovanja zdravja ni mogoče vrniti;
- dobava blaga, ki je po dostavi in ​​po svoji naravi neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
- dobava alkoholnih pijač, katerih dobava je odložena za več kot trideset dni in katere vrednost, dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, je odvisna od nihanj na trgu, na katere strokovnjak ne more vplivati;
- vzdrževalna ali popravilna dela, ki jih je treba nujno opraviti na potrošnikovem domu in jih izrecno zahteva, v okviru rezervnih delov in nujno potrebnih ukrepov za odzivanje v nujnih primerih;
- dobava avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme, če jih potrošnik po dostavi odpečati;
- dobava časopisa, revije ali revije, razen naročnin na te publikacije;
- dobava digitalne vsebine, ki ni na fizičnem nosilcu, katere izvedba se je začela po izrecnem predhodnem soglasju potrošnika in izrecni odpovedi njegovi pravici do odstopa.

16. člen - Višja sila

Vse okoliščine, na katere stranke ne morejo vplivati, ki v običajnih pogojih izpolnjujejo svoje obveznosti, se štejejo za razlog za izvzetje iz obveznosti strank in povzročijo njihovo zadržanje.

Oseba, ki se sklicuje na zgoraj navedene okoliščine, mora drugo stran takoj obvestiti o njihovem nastanku in izginotju.

Vsa neustavljiva dejstva ali okoliščine, zunanje za stranke, nepredvidljive, neizogibne, na katere stranke nimajo nadzora in jih slednja kljub vsem razumnim prizadevanjem ne more preprečiti, se štejejo za višjo silo. Izrecno se štejejo za višjo silo ali naključne dogodke, poleg tistih, ki jih običajno ohranja sodna praksa francoskih sodišč: blokada prevoznih sredstev ali zalog, potresi, požari, nevihte, poplave, strela, zaustavitev telekomunikacijskih omrežij ali težave, značilne za telekomunikacijska omrežja zunaj kupcev.

Stranki se združita, da preučita vpliv dogodka in se dogovorita o pogojih, pod katerimi se bo nadaljevalo izvajanje pogodbe. Če primer višje sile traja dlje kot tri mesece, lahko oškodovanec odpove te splošne pogoje.

17. člen - Intelektualna lastnina

Vsebina spletnega mesta ostaja v lasti prodajalca, edinega imetnika pravic intelektualne lastnine nad to vsebino.

Kupci se strinjajo, da te vsebine ne bodo uporabljali; kakršno koli popolno ali delno razmnoževanje te vsebine je strogo prepovedano in lahko pomeni ponarejanje.

18. člen - Obdelava podatkov in svoboščine

Osebni podatki, ki jih zagotovi kupec, so potrebni za obdelavo njegovega naročila in izdelavo računov.

O njih se lahko obvesti prodajalčeve partnerje, odgovorne za izvrševanje, obdelavo, upravljanje in plačilo naročil.

Obdelava informacij, posredovanih prek spletnega mesta Truffes-Vip.com, je v skladu s Splošnimi predpisi o varstvu podatkov (RGPD), veljavnimi 25. maja 2018. 

Kupec ima pravico do stalnega dostopa, spremembe, popravka in ugovora v zvezi z informacijami, ki se nanašajo nanj. To pravico je mogoče uveljaviti pod pogoji in v skladu z metodami, opredeljenimi na spletni strani Marque Avenue.

19. člen - Delna neveljavitev

Če se za eno ali več določb teh splošnih pogojev šteje za neveljavne ali jih kot take razglasijo v skladu z zakonom, predpisom ali na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega sodišča, bodo druge določbe ohranile vso veljavo. in njihov obseg.

20. člen - Neodpoved

Dejstva, da se ena od strank ne sklicuje na kršitev katere koli obveznosti iz teh splošnih pogojev, v prihodnosti ni mogoče razlagati kot odpoved obveznosti. pod vprašajem.

21. člen - naslov

V primeru težav pri razlagi katerega koli naslova, ki je na vrhu klavzul, in katerega koli od klavzul, bodo naslovi razglašeni za neobstoječe.

22. člen - jezik pogodbe

Ti splošni prodajni pogoji so napisani v francoščini. V primeru, da so prevedeni v enega ali več tujih jezikov, bo v primeru spora prevladalo samo francosko besedilo.

23. člen - mediacija

Kupec se lahko v primeru spora zateče k običajni mediaciji, zlasti do komisije za posredovanje potrošnikov ali obstoječim sektorskim organom za mediacijo ali kateri koli alternativni metodi reševanja sporov (na primer spravni postopek).

24. člen - Veljavno pravo

Za te splošne pogoje velja francoska zakonodaja. Pristojno sodišče je okrajno sodišče za spore, katerih znesek je manjši ali enak 10000 EUR, ali okrajno sodišče za spore, katerih znesek presega 10000 EUR. 

To velja za materialna pravila in pravila o obliki. V primeru spora ali zahtevka se kupec najprej obrne na prodajalca, da bi dosegel sporazumno rešitev.

25. člen - Varstvo osebnih podatkov

Zbrani podatki:

Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, so naslednji:

Odprtje računa: pri ustvarjanju uporabniškega računa njihov priimek, ime, elektronski naslov; Telefonska številka; naslov; 

Povezava: ko se uporabnik poveže s spletno stranjo, slednja zabeleži zlasti svoje ime, ime, povezavo, podatke o lokaciji in podatke o svojem plačilu.

profil: uporaba storitev na spletnem mestu omogoča izpolnitev profila, ki lahko vključuje naslov in telefonsko številko.

plačilo: kot del plačila za izdelke in storitve, ponujene na spletnem mestu, beleži finančne podatke, ki se nanašajo na uporabnikov bančni račun ali kreditno kartico.

Sporočilo: kadar se spletno mesto uporablja za komunikacijo z drugimi člani, se podatki o uporabnikovi komunikaciji začasno shranijo.

Piškotki: piškotki se uporabljajo kot del uporabe strani. Uporabnik lahko v nastavitvah brskalnika deaktivira piškotke.

Uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki, zbrani od uporabnikov, so namenjeni zagotavljanju storitev spletnega mesta, njihovemu izboljšanju in vzdrževanju varnega okolja. Natančneje, uporabe so naslednje:

- dostop in uporaba spletnega mesta s strani uporabnika;

- upravljanje delovanja in optimizacija spletne strani;

- organizacija pogojev uporabe plačilnih storitev;

- preverjanje, identifikacija in overjanje podatkov, ki jih posreduje uporabnik;

- ponuditi uporabniku možnost komunikacije z drugimi uporabniki spletnega mesta;

- izvajanje uporabniške pomoči;

- personalizacija storitev s prikazom oglasov na podlagi uporabnikove zgodovine brskanja, glede na njegove želje;

- preprečevanje in odkrivanje prevar, zlonamerne programske opreme (zlonamerne programske opreme) in obvladovanje varnostnih incidentov;

- obvladovanje morebitnih sporov z uporabniki;

- pošiljanje komercialnih in oglaševalskih informacij v skladu s preferencami uporabnikov.

Skupna raba osebnih podatkov s tretjimi osebami

Osebne podatke lahko delimo s tretjimi podjetji v naslednjih primerih:

- ko uporabnik uporablja plačilne storitve, je spletno mesto za izvajanje teh storitev v stiku s tretjimi bančnimi in finančnimi družbami, s katerimi je sklenilo pogodbe;

- ko uporabnik objavi javno dostopne informacije na področjih z brezplačnimi komentarji na spletnem mestu;

- ko uporabnik pooblasti spletno mesto tretje osebe za dostop do njegovih podatkov;

- kadar spletno mesto uporablja storitve ponudnikov za zagotavljanje uporabniške podpore, oglaševanja in plačilnih storitev. Ti ponudniki storitev imajo omejen dostop do uporabniških podatkov kot del izvajanja teh storitev in imajo pogodbeno obveznost, da jih uporabljajo v skladu z določbami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov. osebje;

- če zakon tako zahteva, lahko spletno mesto posreduje podatke, da bi lahko nadaljevalo s pritožbami zoper spletno mesto in v skladu z upravnimi in pravnimi postopki;

- če je spletno mesto vključeno v postopek združitve, prevzema, prenosa premoženja ali stečaja, bo morda potrebno prenesti ali deliti celotno ali del svojega premoženja, vključno z osebnimi podatki. V tem primeru bi bili uporabniki obveščeni, preden se osebni podatki prenesejo na tretjo osebo.

Varnost in zaupnost

Spletno mesto izvaja organizacijske, tehnične, programske in fizične digitalne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred spreminjanjem, uničenjem in nepooblaščenim dostopom. Vendar je treba opozoriti, da internet ni popolnoma varno okolje in spletno mesto ne more zagotoviti varnosti prenosa ali shranjevanja informacij na internetu.


Izvajanje uporabniških pravic

Uporabniki imajo pri uporabi predpisov, ki veljajo za osebne podatke, naslednje pravice, ki jih lahko uveljavijo tako, da zaprosijo na naslov: contact@truffes-vip.com

 • pravica dostopa: lahko uveljavljajo svojo pravico dostopa in poznajo osebne podatke v zvezi z njimi. V tem primeru lahko spletno mesto pred uveljavitvijo te pravice zahteva dokazilo o identiteti uporabnika, da preveri njegovo točnost. 
 • pravica do popravka: če so osebni podatki, ki jih hrani spletno mesto, netočni, lahko zahtevajo posodobitev podatkov.
 • pravica do brisanja podatkov: uporabniki lahko zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. 
 • pravica do omejitve obdelave: uporabniki lahko od spletnega mesta zahtevajo, da omeji obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpostavkami, ki jih določa GDPR. 
 • pravica do ugovora obdelavi podatkov: uporabniki lahko ugovarjajo obdelavi njihovih podatkov v skladu s predpostavkami, ki jih določa GDPR.  
 • pravica do prenosljivosti: lahko zahtevajo, da jim spletno mesto posreduje osebne podatke, ki so jim jih posredovali, da jih posreduje na novo spletno mesto

Razvoj te klavzule

Spletno mesto si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to določbo v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Če se ta klavzula o varstvu osebnih podatkov spremeni, se spletno mesto zaveže, da bo novo različico objavilo na svoji spletni strani. Spletno mesto bo uporabnike o spremembi obvestilo tudi po elektronski pošti, vsaj 15 dni pred datumom začetka veljavnosti. Če se uporabnik ne strinja s pogoji novega besedila klavzule o varstvu osebnih podatkov, ima možnost izbrisati svoj račun.

pastetedGraphic.png
pastetedGraphic.png

Priloga: 

Obrazec za umik 

(izpolni potrošnik,

in pošljite s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu,

v največ 14 dneh po sklenitvi pogodbe o storitvi)

  Obrazec za umik   Pozor: DELPIT NEGOCE na naslovu: 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère telefonska številka: 0564490011 e-poštni naslov: contact@truffes-vip.com Obveščam vas o odstopu od pogodbe v zvezi z storitev, naročena:  .........   Ime in priimek potrošnika: ............... .. Naslov potrošnika: ............... ..   Datum: ..................   Potpis potrošnika    

_________________________________________________________________________

Priloge

Potrošniška koda

Člen L. 217-4: »Prodajalec dobavi blago v skladu s pogodbo in je odgovoren za kakršno koli neskladnost, ki obstaja ob dobavi.

Prav tako se odzove na kakršno koli neskladnost, ki izhaja iz embalaže, navodil za montažo ali namestitve, če mu je bila zaračunana s pogodbo ali je bila izvedena na njegovo odgovornost. "

Člen L. 217-5: “Blago ustreza pogodbi:

1 ° Če je primeren za uporabo, ki se običajno pričakuje od podobnega blaga in, če je primerno:

- če ustreza opisu prodajalca in ima lastnosti, ki jih je slednji kupcu predstavil v obliki vzorca ali modela;

- če ima lastnosti, ki jih kupec upravičeno lahko pričakuje glede na javne izjave prodajalca, proizvajalca ali njegovega zastopnika, zlasti pri oglaševanju ali označevanju;

2 ° Ali če ima lastnosti, ki jih medsebojno dogovorita stranki, ali je primeren za kakršno koli posebno uporabo, ki jo kupec opozori na prodajalca in jo je slednji sprejel. "

Člen L. 217-6: "Prodajalca javne izjave proizvajalca ali njegovega zastopnika ne zavezujejo, če se ugotovi, da jih ni poznal in jih legitimno ni mogel poznati".

Člen L. 217-7: "Za neskladnost, ki se pojavi v štiriindvajsetih mesecih od dobave blaga, se domneva, da obstaja ob dobavi, razen če se dokaže drugače. Za rabljeno blago je to obdobje določeno na šest mesecev. Prodajalec lahko to domnevo ovrže, če ni združljiva z naravo blaga ali neskladnostjo, na katero se sklicuje. "

Člen L. 217-8: »Kupec ima pravico zahtevati, da je blago skladno s pogodbo. Vendar skladnosti ne more oporekati s sklicevanjem na napako, ki jo je poznal ali je ni mogel prezreti, ko je sklenil pogodbo. Enako velja, če napaka izvira iz materialov, ki jih je sama dobavila. "

Člen L. 217-9: "V primeru neskladnosti kupec izbira med popravilom in zamenjavo blaga. Vendar prodajalec ne sme nadaljevati po izbiri kupca, če ta izbira pomeni očitno nesorazmerne stroške glede na druge načine, ob upoštevanju vrednosti blaga ali pomembnosti napake. Nato mora nadaljevati, razen če je to nemogoče v skladu z metodo, ki je ni izbral kupec. "

Člen L. 217-10: »Če je popravilo in zamenjava blaga nemogoča, lahko kupec blago vrne in mu vrne ceno ali ohrani dobro in mu vrne del cene. Zanj je odprta ista možnost: 1 ° Če zahtevane, predlagane ali dogovorjene rešitve v skladu s členom L. 217-9 ni mogoče uveljaviti v enem mesecu po pritožbi kupca; 2 ° Ali če ta rešitev ne more biti brez večjih neprijetnosti za slednjega ob upoštevanju narave blaga in uporabe, ki jo išče. Ločitve prodaje pa ni mogoče izreči, če je neskladnost manjša. "

Člen L. 217-11: Uporaba določb členov L. 217-9 in L. 217-10 za kupca poteka brezplačno. Te iste določbe ne izključujejo dodelitve odškodnine.

Člen L. 217-12: "Dejanje zaradi neskladnosti poteče dve leti po dobavi blaga."

Člen L. 217-13: „Določbe tega oddelka kupcu ne odvzemajo pravice do uveljavljanja dejanj zaradi latentnih napak, ki izhajajo iz členov 1641 do 1649 civilnega zakonika ali kakršnega koli drugega dejanja pogodbene ali zunajpogodbene narave, ki je priznana z zakonom. "

Člen L. 217-14: „Končni prodajalec lahko v skladu z načeli civilnega zakonika izvrši končni prodajalec zoper zaporedne prodajalce ali posrednike in proizvajalca opredmetenih premičnin.

Člen L. 217-15: „Trgovsko jamstvo pomeni vsako pogodbeno zavezo strokovnjaka do potrošnika za povračilo kupnine, zamenjavo ali popravilo blaga ali zagotavljanje katere koli druge povezane storitve. z blagom, poleg svojih pravnih obveznosti, da zagotovi skladnost blaga. 
Trgovsko jamstvo je predmet pisne pogodbe, katere izvod prejme kupec. 
Pogodba določa vsebino garancije, pogoje njenega izvajanja, ceno, trajanje, teritorialno področje uporabe ter ime in naslov garanta. 
Poleg tega jasno in natančno omenja, da prodajalca ne glede na tržno garancijo zavezuje pravno jamstvo skladnosti iz členov L. 217-4 do L. 217-12 in tisto, ki se nanaša na napake v stvar, prodana pod pogoji iz členov 1641 do 1648 in 2232 civilnega zakonika. 
Določbe členov L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 in L. 217-16 ter člena 1641 in prvega odstavka 1648. člena civilnega zakonika so v celoti predstavljene v pogodbe. 
V primeru neizpolnjevanja teh določb garancija ostane veljavna. Kupec je upravičen do uporabe. "

Člen L. 217-16: „Ko kupec prodajalca med komercialnim jamstvom, ki mu je bilo dano med nakupom ali popravilom premičnin, prosi za popravilo, zajeto z garancijo, katero koli obdobje imobilizacija vsaj sedmih dni se doda trajanju garancije, ki je še veljala.

To obdobje začne teči od kupčeve zahteve za intervencijo ali določbe za popravilo zadevnega predmeta, če ta določba sledi zahtevi za intervencijo. "

Civilni zakonik

Člen 1641: „Prodajalca garancija zavezuje zaradi skritih napak na prodanem predmetu, zaradi katerih je neprimeren za uporabo, za katero je namenjen, ali ki tako uporabo zmanjšajo, da je kupec ni pridobil, bi dal nižjo ceno, če bi jih poznal. "

Člen 1648: „Tožbo zaradi latentnih napak mora kupec vložiti v dveh letih po odkritju napake. V primeru, določenem v členu 1642-1, je treba tožbo pod kazensko izvršbo vložiti v enem letu od datuma, ko je prodajalec lahko oproščen očitnih napak ali neskladnosti.